סקירת זכויותיהם של העובדים השכירים

ישראל היא מדינה אשר מבטיחה ביטחון סוציאלי לאזרחיה. בימים טרופים אלו, לאחר גלי פיטורים מאסיביים ואי וודאות כלכלית, חשוב לרענן את הידע שלנו בכל הנוגע לזכויותיהם של העובדים השכירים בישראל אל מול חובותיהם של המעסיקים. סקירה כללית במאמר שלפניכם:

החובה למנוע אפליה תעסוקתית

בעת ראיון העבודה, אסור בתכלית האיסור למעסיק הפוטנציאלי לבצע אפליה מטעמים של מגדר, גיל, גזע, דת, לאום ועוד. המסגרת החוקתית לאיסור האפליה נעוצה בחוק שיווין הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. מעסיק אשר עבר על הוראות החוק, צפוי לעונשים וקנסות כבדים.

החובה למתן הודעה מוקדמת בסיום ההעסקה

באם מעסיקכם בחר לסיים את העסקתכם בחברה עליו לעמוד במס' דרישות והם: החובה למתן שימוע לפני הליך פיטורין, חובת הודעה מוקדמת ותשלום פיצויי פיטורין. המסגרת החוקתית לדרישות הנ"ל מצויות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001, חוק פיצויי-פיטורים, תשכ"ג – 1963 ואילו החובה לקיים הליך שימוע לפני הפיטורין נעוצה בפסיקה. מעסיק אשר לא קיים את החובות הנ"ל צפוי לעונשים כבדים כגון מאסר בפועל וקנסות כספיים.

החובה למנוע הטרדה מינית

במסגרת התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח – 1998, חובה על המעביד לנקוט אמצעים סבירים בכדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה, לטפל ביעילות בתלונת העובד/ת ולעשות ככל שניתן על מנת למנוע את הישנות המעשה. חלק מרשימת ההתנהגויות האסורות על פי חוק היא הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התנכלויות חוזרות ונשנות, אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני ועוד. אם את/ה נתקלת ביחס שכזה, אל תהסס/י לפנות בהקדם האפשרי אל המעסיק. חוק שוויון הזדמנויות אוסר על המעסיק לפטר כל עובד/ת אשר מתלונן/ת על הטרדה מינית במקום העבודה. על עוברי החוק ניתן להטיל עונשים של מאסרים בפועל ועל המעסיק מוטלת החובה לפרסם תקנון בדבר הטרדה מינית במקום גלוי לעובדים, אי פרסום התקנון מטיל קנסות כספיים של עשרות אלפי שקלים.

החובה לשלם מס הכנסה

החובה לשלם מס עבור כל הכנסה מצויה בפקודת מס ההכנסה. כל שכיר חייב לשלם על פי דרישות החוק מס הכנסה. למעסיק אסור בתכלית האיסור לנכות ניכויים אסורים משכרו של העובד שלא הותרו על פי חוק. גם אם אתה עובד אשר מעוניין להגדיל הכנסות ולא מעוניין לפתוח תיק במס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד, תוכל לפנות לחברה חיצונית, כגון חשבונית לשכיר על מנת שתנפיק עבורך תלוש משכורת, כולל הניכויים ההכרחיים על פי חוק וכך מילאת את חובתך לתשלום מס הכנסה.