תלוש משכורת כאלטרנטיבה לחשבונית

תלושי שכר וחשבונית הינם מסמכים בסיסים בקיום כול חברה מודרנית, בכול נתינת שירות וקבלת שכר ישנו צורך במסמך התעד את הקבלה ומונה את אופני חישובה וסיבותיה. תלוש שכר הינו מסמך מסובך הדורש הבנה יסודית של חשב השכר, הבנת  חיחשוב ימי המחלה והחופש, חישוב שעות נוספות והפרשי קרנות הפנסיה השונות. לעומת תלוש המשכורת, חשבונית קלה בהרבה בקריאה שלה והיא כוללת פרטים מעטים יחסית.

הפרטים השונים בחישוב שכר

חישוב שכר צריך לכלול בתוכו יחסים משתנים על ציר הזמן של כול גורם המשפיע על המשכורת, לדוגמא, שכר על ימי מחלה צריך להיות עד 37.5% מתשום יום עבודה מלא אך לאחר יום המחלה הרביעי יש להעלות תשלום זה ל75% מהשכר, חוסר בקיאותו של חשב בפרטים אלו יכול לפגוע מאד בגודל המשכורת, כך גם בימי החופשה שניתן לאוגרם למשך  שנתים עד שהם מאבדים את תורפם ומתחילה ספירה חוזרת, וכך גם החישוב שעות נוספות, לעיתים עובדים נדרשים במסגרת עבודתם לבלות בשעת מאמץ מיוחד במקום העבודה יותר שעות מכרגיל, במקרה זה קובע החוק שבשעתים הראשונות יקבלו העובדים תשלום של 125% ממשכורת השעה הרגילה שלהם, ולאחר שעתים אלו יקבלו תשלום של 150% מהסתכרותם השעתית הרגילה. כדאי להקפיד ולהבין בכול סעיפי השכר, להתייעץ עם חשב חיצוני ולזכות בהבנה אשר תתן לכם כעובדים הבנה שתלווה אותכם למשך שנים ארוכות של הרקמות יחסי אמון טובים.

חשבונית לשכיר ולעצמאי

תחום העצמאים הינו שונה, קל יותר לקרוא חשבונית עצמאי, אף כזו הכוללת חישוב מע"מ בתוכה, ישנן חברות מומחיות היכולות לספק חשבוניות פרוקסי באופן חוקי על כול שירות שעצמאי או שכיר מספקים, אלו הן חברות  הוצאת חשבונית לשכיר, עצמאי הבוחר ב שירות מקבל דילוג קליל ומשחרר מעל התנהלות מול רשויות המס השונות, ושכיר הבוחר בשירות זוכה באפשרות להתמיד בעבודתו ממנה הוא משתכר קבע וקבוע, ובמקביל להתפרנס גם כעצמאי מהצד, באמצעות שירותי הפקת חשבונית לשכיר ניתן לבצע חישובי תיאום מס המביאים לאופטימזציה את רווחיות התפרנסות הן כשכיר והן כעצמאי. חשבונית עצמאי רגילה כוללת את שם החברה של העצמאי ומספרה, סוג השירות תמורתו ניתן התשלום, אמצעי התשלום, הסכום ופרטי הלקוח וההתקשרות של שני הצדדים.