השוואה

ניתן לראות מהטבלה שהיתרונות בהצטרפות לעוסק שכיר – הפקת חשבונית לשכיר הנם ברורים.

שירות עוסק שכיר עצמאי מסקנה
קשר עם שילטונות המס

 

אין חובת הגשת דוחות חודשיים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. חובת הגשת דוחות שנתיים. חובת הגשת דוח מס. עם עוסק שכיר – חשבונית לשכיר מס הכנסה ומע"מ פשוט לא מכירים אותך. בעלי ניסיון יודעים שזה יתרון משמעותי.
תשלום חודשי ליועץ מס או רואה חשבון

 

5% מההכנסה בפועל בחודש. אם אין הכנסה – אין תשלום עלות קבועה של כמה מאות ₪ בחודש (בד"כ 300-800 ₪) אותה משלמים בכל מקרה. בשורה התחתונה עוסק שכיר –  חשבונית לשכיר עולה לך פחות כסף
הצהרת הון (נשלחת ע"י מס הכנסה בפתיחת עסק) – אחת ל4 שנים

 

אין 1,500-5,000 ש"ח בעוסק שכיר –  חשבונית לשכיר אתה לא צריך להסביר שום דבר לאף אחד
דו"ח שנתי

 

אין 1,000-5,000 ש"ח בעוסק שכיר –  חשבונית לשכיר נחסך ממך כאב הראש והעלות הכספית
הוצאות במקרה של סגירת העסק

 

אין חובת הגשת דוחות מספר שנים לאחר הסגירה
פיצויי פיטורין

 

יש אין פיצויי פיטורין פטורים ממס עד כ-12,000 ₪ בשנה
זכויות סוציאליות

 

אפשרות לחיסכון סוציאלי – פנסיה וקרן השתלמות גבוה יחסית. אפשרות לחיסכון סוציאלי – פנסיה וקרן השתלמות נמוך. בעוסק שכיר –  חשבונית לשכיר את/ה יכול לחסוך עם הטבות מס משמעותיות