הפקת חשבונית על כול פרטיה

הפקת חשבונית היא אישור הסכם בין שלושה גורמים, גורם אחד הוא הספק של החשבונית, הפרילאנס, איש מקצוע וכו" שמקבל תשלום עבור שירות או מוצר שסיפק, ובתמורה מוציא את החשבונית, האדם לו מוצאת החשבונית, זה שמשלם וצריך אישור על הוצאת הכסף, והמדינה ובעיקר רשויות המס. הפקת חשבונית מאוששת את ההסכם שבין העובדים העצמאים למדינה שהם פועלים בגבולות החוק ותקנות המס ומספקים חשבונית תקינה המעידה על תשלום ממנו אפשר לגזור אחר כך, אצל רואה החשבון את המס אותו יש לשלם למדינה, ובעצם לחברה ולקהילה בכללותה. חשבונית עוסק פטור פטורה מתשלום מס מע"מ.

סוגים שונים של חשבונית

ישנם כמה סוגי חשבונית והם מקוטלגים לפי מעמד מספק החשבונית והסכום עליו מוצאת החשבונית, הראשון הוא עוסק פטור, חשבונית שמוציא עוסק פטור היא אינה חשבונית מס והיא – מטבע הגדרתו פטורה מתשלום מע"מ, חשבונית זו נקראת חשבונית עסקה. עוסק מורשה הוא מי שבמקום החשבונית הפשוטה הידועה בשמה- חשבונית עסקה,  מוציא חשבונית מס, חשבונית מס כולת בתוכה תשלום מע"מ. ולעיתים יכול הלקוח להזדכות בהמשך על תשלום המע"מ.

כיצד למלא חשבונית?

הפקת חשבונית עסקה כוללת פירוט שם העוסק, מספר העוסק, תאריך הוצאת החשבונית, ואז מצטרפים פרטי הלקוח, כתובתו, פירוט החילופין בינהם עליו ניתן התשלום שעליו ניתנת החשבונית, כמות וסכום החשבונית. ניתן להפיק חשבוניות מס ריקות אשר לפי מסירת הפרטים כבר נושאות את כול פרטיו של מספק הקבלה ואז נותר רק למלא את הפרטים של קונה השירות או המוצר לו מוצאת החשבונית. חשבונית מס לעוסק מורשה ממלאים בשני ההעתקים, גם בחשבונית זו חיבים להיות מצוינים כול פרטיו של נותן השירות, מספר עוסק מורשה, שם העסק, כתובת ופרטים מזהים, וכמובן פרטי הלקוח, סכום התשלום ואופן התשלום. בתחילת השנה רשויות המס מבקשות הגשת דו"ח אשר מציין את היקף התשלום שנכנס לעסק ולפיו את סכומי המס שיש לשלם בשנת המס החדשה. הפקת חשבונית לשכיר חיונית היא כלל אלמנטרי במתן שירות או קנייתמוצר ומהוה נטבחח חשוב בהסדרת  הוצאותיו והכנסותיו של כול עסק.