הפקת חשבונית על כול פרטיה

הפקת חשבונית היא אישור הסכם בין שלושה גורמים, גורם אחד הוא הספק של החשבונית, הפרילאנס, איש מקצוע וכו" שמקבל תשלום עבור שירות או מוצר שסיפק, ובתמורה מוציא את החשבונית, האדם לו מוצאת החשבונית, זה שמשלם וצריך אישור על הוצאת הכסף, והמדינה ובעיקר רשויות המס. הפקת חשבונית מאוששת את ההסכם שבין העובדים העצמאים למדינה שהם פועלים בגבולות החוק ותקנות המס ומספקים חשבונית תקינה המעידה על תשלום ממנו אפשר לגזור אחר כך, אצל רואה החשבון את המס אותו יש לשלם למדינה, ובעצם לחברה ולקהילה בכללותה. חשבונית עוסק פטור פטורה מתשלום מס מע"מ.

סוגים שונים של חשבונית

ישנם כמה סוגי חשבונית והם מקוטלגים לפי מעמד מספק החשבונית והסכום עליו מוצאת החשבונית, הראשון הוא עוסק פטור, חשבונית שמוציא עוסק פטור היא אינה חשבונית מס והיא – מטבע הגדרתו פטורה מתשלום מע"מ, חשבונית זו נקראת חשבונית עסקה. עוסק מורשה הוא מי שבמקום החשבונית הפשוטה הידועה בשמה- חשבונית עסקה,  מוציא חשבונית מס, חשבונית מס כולת בתוכה תשלום מע"מ. ולעיתים יכול הלקוח להזדכות בהמשך על תשלום המע"מ.

כיצד למלא חשבונית?

הפקת חשבונית עסקה כוללת פירוט שם העוסק, מספר העוסק, תאריך הוצאת החשבונית, ואז מצטרפים פרטי הלקוח, כתובתו, פירוט החילופין בינהם עליו ניתן התשלום שעליו ניתנת החשבונית, כמות וסכום החשבונית. ניתן להפיק חשבוניות מס ריקות אשר לפי מסירת הפרטים כבר נושאות את כול פרטיו של מספק הקבלה ואז נותר רק למלא את הפרטים של קונה השירות או המוצר לו מוצאת החשבונית. חשבונית מס לעוסק מורשה ממלאים בשני ההעתקים, גם בחשבונית זו חיבים להיות מצוינים כול פרטיו של נותן השירות, מספר עוסק מורשה, שם העסק, כתובת ופרטים מזהים, וכמובן פרטי הלקוח, סכום התשלום ואופן התשלום. בתחילת השנה רשויות המס מבקשות הגשת דו"ח אשר מציין את היקף התשלום שנכנס לעסק ולפיו את סכומי המס שיש לשלם בשנת המס החדשה. הפקת חשבונית לשכיר חיונית היא כלל אלמנטרי במתן שירות או קנייתמוצר ומהוה נטבחח חשוב בהסדרת  הוצאותיו והכנסותיו של כול עסק.

מי צריך להשתמש בחשבונית

שימוש בחשבונית הינו הליך המפריד בין מדינות שיש בהן דין ודיין לבין מדינות שלא שולטות בהכנסות שלהן ואין בהם סדר ומידות, בשימוש בחשבונית אנו חלק מהסכם בין שלושה גופים, הלקוח- מקבל השירות או המוצר, מנפיק החשבונית- מספק השירות או המוצר ומקבל התשלום, והמדינה- אשר מייצגת את החברה וחוקיה. הפקת חשבונית נחלקת לשני שלבים, שלב ההדפסה של החשבונית או הוצאתה כחשבונית ממוחשבת, ושלב הפיכתה אפקטיבית ורלוונטית מרגע שנחתמים בה פרטים ספציפים של נותן ומקבל השירות. במדינה המתוקנת שלנו יש חובת שימוש בחשבונית, אם בחשבונית כעוסק פטור ואם בחשבונית מס כלולת מע"מ כעוסק מורשה, לקראת תום שנת המס יש צורך הבגשת דוחות והצגת החשבוניות השונות לבקרת מס.

שלב הפקת חשבונית בהדפסה או במחשב

הוצאת חשבונית  נהוג לבצע בהדפסת פנקס חשבוניות בבית הדפסה, פנקס החשבוניות יכלול שני דפי העתק לכול חשבונית, החשבונית תכלול מס עוסק מורשה או עוסק פטור, שם העסק, כתובתו ומספר הטלפון להתקשרות, בנוסף יהיה בה מקום לרישום פרטי הלקוח, שמו ומספרו, אופן התשלום ותיעוד הצ'ק וכדומה, מקום לחתימה ותיארוך. מחיר פנקס הינו זול והשירות זמין ומהיר. דרך נוספת של הפקת חשבונית לשכיר היא באמצעות המחשב, הפקת חשבונית ממוחשבת מייתרת את הצורך במסירה פיזית או בדואר של החשבוניות, לחשבונית זו יש חתימה אלקטרונית מאובטחת היחודית רק לנותן השירות, לשם קבלת אישור לשימוש בחשבונית ממוחשבת יש צורך בפניה לפקיד השומה של מס הכנסה, חשוב לדעת שבחשבונית זו המקור הינו כתובת הדוא"ל לה שולחים את החשבונית, זוהי שיטה יעילה וחסכונית הן בזמן והן במשאבים ההולכת ותופסת תאוצה בעסקים שונים.

הפיכת חשבונית לאפקטיבית

הפקת חשבונית מס מתבנית הממתינה למילוי לאופרטיבית קשורה בסגירת עסקה קונקרטית, רק לאחר מילוי כול פרטי הלקוח, סוג השירות שהוחלף בינכם, אופן התשלום ותיעוד כמו מספר סידורי של צ'ק וכדומה, תיארוך הוצאת החשבונית- שאסור שיעלה על שבועיים מזמן קבלת התשלום, וחתימה, רק אז הפקת חשבונית הופכת לבעלת משמעות לשלושת הגופים, הלקוח, מספק החשבונית והמדינה. הפקת חשבונית חיונית ולביסוס נורמות, ותיעוד הכנסות לקיום משק בריא והוגן בכול מדינה ומדינה ובכול חברה.

הפקת חשבונית

מדי יום מתבצעות מיליוני עסקות ומכירות מוצרים בעולם. מישהו קונה משהו בסופר. בעל מקצוע מספק שירות כלשהו וחברה מסיימת לבנות פרויקט נדל"ן גדול. לא משנה באיזה תחום מדובר ובאיזה בעל מקצוע, מה שמחבר את כולם הוא הפקת חשבונית. ללא הוצאת חשבונית, אין כל דרך להוכיח שבוצעה עסקה כלשהי. את החשבונית מוציא מי שמכר או סיפק שירות כלשהו בעבור מי שקנה ממנה את המוצר או השירות.

מה מכילה חשבונית

כאשר בעל עסק כלשהו מוציא חשבונית, עליו לרשות עליה את פרטים המלאים ואת פרטי שם העסק. עליו לרשום את התאריך בו בוצעה העסקה. ברוב המקרים בעלי עסקים משתמשים בתוכנות להפקת חשבונית מס והיא כבר מחוללת את התאריך המתאים ושאר הפרטים. החשבונית צריכה להכיל פירוט של הסכום המדויק אותו שילם הקונה ואת הפירוט של המוצר. אין צורך להוציא חשבונית נפרדת על כל מוצר. ניתן להוסיף כמות בלתי מוגבלת של מוצרים ולהכילם בחשבונית אחת.

מדוע צרכן חייב לדרוש חשבונית

כאמור, אם לקוח לא קיבל או לא ביקש חשבונית כלשהו לא תהיה לו כל דרך להוכיח שהוא קנה מוצר או שירות כלשהו. חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח להחזיר מוצר תוך 14 יום מרכישתו באריזתו המקורית ולקבל עבורו החזר כספי. ללא החשבונית, לא תהיה לו כל אפשרות לקבל את ההחזר הכספי גם עם המוצר פגום. זה נוצר על מנת למנוע מלקוחות להחזיר מוצרים לחניות אשר הם לא רכשו מהם את הסחורה.

מדוע בעל עסק חייב להפיק חשבוניות

הפקת חשבונית דרושה למוסדות כמו מס הכנסה על מנת שיהיה ברור כמה כסף הרוויח בעל העסק וכמה מס הכנסה יש לנקות ממנו. כמו כך הוצאת חשבונית לשכיר או לכל סוג עובד אחר, חיונית על מנת לקבל זיכוי מס. בעלי עסקים זכאים לקבל זיכוי מס על דברים החיוניים לניהול העסק. אז כדי לשמור על סדר מול מוסדות. כדי לא לבזבז סתם כסף תמיד חשוב לדאוג להוצאת חשבונית מס.

תלוש משכורת כאלטרנטיבה לחשבונית

תלושי שכר וחשבונית הינם מסמכים בסיסים בקיום כול חברה מודרנית, בכול נתינת שירות וקבלת שכר ישנו צורך במסמך התעד את הקבלה ומונה את אופני חישובה וסיבותיה. תלוש שכר הינו מסמך מסובך הדורש הבנה יסודית של חשב השכר, הבנת  חיחשוב ימי המחלה והחופש, חישוב שעות נוספות והפרשי קרנות הפנסיה השונות. לעומת תלוש המשכורת, חשבונית קלה בהרבה בקריאה שלה והיא כוללת פרטים מעטים יחסית.

הפרטים השונים בחישוב שכר

חישוב שכר צריך לכלול בתוכו יחסים משתנים על ציר הזמן של כול גורם המשפיע על המשכורת, לדוגמא, שכר על ימי מחלה צריך להיות עד 37.5% מתשום יום עבודה מלא אך לאחר יום המחלה הרביעי יש להעלות תשלום זה ל75% מהשכר, חוסר בקיאותו של חשב בפרטים אלו יכול לפגוע מאד בגודל המשכורת, כך גם בימי החופשה שניתן לאוגרם למשך  שנתים עד שהם מאבדים את תורפם ומתחילה ספירה חוזרת, וכך גם החישוב שעות נוספות, לעיתים עובדים נדרשים במסגרת עבודתם לבלות בשעת מאמץ מיוחד במקום העבודה יותר שעות מכרגיל, במקרה זה קובע החוק שבשעתים הראשונות יקבלו העובדים תשלום של 125% ממשכורת השעה הרגילה שלהם, ולאחר שעתים אלו יקבלו תשלום של 150% מהסתכרותם השעתית הרגילה. כדאי להקפיד ולהבין בכול סעיפי השכר, להתייעץ עם חשב חיצוני ולזכות בהבנה אשר תתן לכם כעובדים הבנה שתלווה אותכם למשך שנים ארוכות של הרקמות יחסי אמון טובים.

חשבונית לשכיר ולעצמאי

תחום העצמאים הינו שונה, קל יותר לקרוא חשבונית עצמאי, אף כזו הכוללת חישוב מע"מ בתוכה, ישנן חברות מומחיות היכולות לספק חשבוניות פרוקסי באופן חוקי על כול שירות שעצמאי או שכיר מספקים, אלו הן חברות  הוצאת חשבונית לשכיר, עצמאי הבוחר ב שירות מקבל דילוג קליל ומשחרר מעל התנהלות מול רשויות המס השונות, ושכיר הבוחר בשירות זוכה באפשרות להתמיד בעבודתו ממנה הוא משתכר קבע וקבוע, ובמקביל להתפרנס גם כעצמאי מהצד, באמצעות שירותי הפקת חשבונית לשכיר ניתן לבצע חישובי תיאום מס המביאים לאופטימזציה את רווחיות התפרנסות הן כשכיר והן כעצמאי. חשבונית עצמאי רגילה כוללת את שם החברה של העצמאי ומספרה, סוג השירות תמורתו ניתן התשלום, אמצעי התשלום, הסכום ופרטי הלקוח וההתקשרות של שני הצדדים.

חשבונית לשכיר – הסוף לכאב הראש הכלכלי

חשבונית לשכיר – העידן החדש

עד לא מזמן , שימשתם שכירים בחברה פרטית. ועדיין. בוקר אחד, גמלה בלבכם ההחלטה והחלטתם לפתוח עסק משלכם. אחת ההצלחות טמונה בין היתר ביכולת שלכם לפעול מתוך סדר וארגון. עד כמה שהעסק שלכם יהיה אטרקטיבי ומאיר פנים, שהרי הוא  חייב להתנהל בצורה עקבית , תוך כדי תשומת לב לפרטים הקטנים. רשויות המס אינן מקלות ומספיקה רק טעות קטנה אשר עלולה לגרום, לקריסת מערכות כל העסק בטרם קטף את פירותיו. לרוב, מקרים כאלה מתרחשים, כשבני האדם מחפשים את הזול שהופך ליקר. זה קורה בעקבות התנהלות פיננסית כושלת. אם אתם לא ממש רוצים להתנהל מול מס הכנסה ומעוניינים להמשיך וליהנות מהיותכם שכירים לכל דבר, חשבונית לשכיר הינה הפתרון עבורכם.

קצת על חשבונית לשכיר

לרוב החששות של שכירים העובדים במקום פרטי, מהול בפחד וחוסר רצון להתעסק עם עניינן של חשבוניות, עבודה מול הרשויות, התעסקות עם ניירת מיותרת ולא מובנת ברוב המקרים ועלותו של רואה החשבון. כל הסיבות הללו, הן הגורם לוויתור יזמות עסקית עצמאית, עד כניסתה של חשבונית לשכיר. אז חייכם משתנים.

יתרונות השירות

חשבונית לשכיר, מקנה לכם את האפשרות להתחיל מקטן. היכולת שניתנת לכם למזער נזקים מקלה עליכם ומשרה בכם את הביטחון להעז ולצאת לעצמאות כלכלית. הקסם שבבחירת שירותי חשבונית לשכיר טמון ביכולת שלכם להיות עצמאים אך עדין לקבל משכורת רגילה. חובות הדיווח המיוחדות אינן חלות עליכם, אין לכם ספרים לנהל, אתם פטורים מעול הבירוקרטיה וסרבול המסמכים ואתם לא מתעסקים במתן או קבלת חשבוניות וקבלות. מיותר לציין כי אין אתם משלמים לרואה חשבון וכל ההוצאה שלכם, מסתכמת בדבר אחד. עמלה בגובה של חמש אחוז בלבד. עמלה זו  נגזרת מהתשלום המתקבל בגין כל העבודות שביצעתם באותו חודש.

העמלה – רק אם יש הכנסה

יתרון מובהק, המאפיל על רואי החשבון, כגודל רווחיות העסק , כך גביית העמלה ולא על טהרת הגבייה הגלובלית, כשם שנהוג במשרדי רואי החשבון. על גביית העלות יהיה אחראי נותן שירותי חשבונית לשכיר בעוד הוא ידאג  לטפל בכל הקשור לבירוקרטיה המיוחסת ליזמות העצמאית שבחרתם. אתם מצדכם תמשיכו בפעילות ,בשאיפה לגדול ולצמוח בעוד אתם משאירים את העבודה המסורבלת והמהותית לאנשי המקצוע . השאירו את פרטיכם באתר שלנו ואחד מהמקצוענים ישמח לחזור אליכם בהקדם.

שירותי חשבונית לשכיר

חשבונית לשכיר

יום אחד, קמתם בבוקר והחלטתם להגשים את החלום הגדול. מאז ומתמיד אהבתם את התחביב שלכם אך לא העזתם לעלות על דל שפתיכם את הרצון לפתח אותו. שלטונות המס הפחידו אתכם לא פעם, ההתעסקות הזו עם הניירת המתישה והמייגעת, הותירו את החלום מאחור. אז מה עושים כשרוצים להוציא את החלום מהמגרה ולשלב אותו עם מציאות של עבודה שגרתית? לשם כך נועדו שירותי חשבונית לשכיר. כל המידע במאמר אחד לפניכם.

חשבונית לשכיר איך זה מתנהל?

אתם מבחינתכם לא צריכים לעשות דבר, מלבד להגשים את החלום שלכם. איך זה מתרחש? איך ניתן להגשים את החלום בשקט, להרוויח ביושרה את העמל עליו ועדיין לא להתעסק ביגיעה עם מסמכי מס הכנסה? הצהרת ההון? ביטוח לאומי? הרבה סוגיות, שהן הסיבות העיקריות לביטול העצמי שלכם במשך שנים. חשבונית לשכיר, יכולה בהחלט לסייע לכם להגשים חלום ישן. כשאתם פונים לגוף כמו חשבונית לשכיר. אתם משלמים רק בהתאם למה שאתם מרוויחים. אם לא הרווחתם שכר באותו חודש, שהרי אינכם מחויבים לדבר. ההסכם הינו גמיש ותוכלו לצאת ממנו בכל עת. הכול בהתאם לצרכים שלכם בסופו של יום. העלות הנגזרת מהשכר שלכם הינה 5 אחוז באופן קבוע. לא פחות ולא יותר. על 5 אחוז עמלה אלו, אותם אתם מפרישים בעצם לשירותי חשבונית לשכיר, אתם מקבלים את מרב השירות כדלקמן.

מה כולל שירותי חשבונית לשכיר?

1. המשך הטבות של שכיר במסגרת חשבונית לשכיר. אתם מבחינתכם ממשיכים על תקן השכירים. את הדאגה השאירו למוציא החשבוניות. הלא הוא שירותי חשבונית לשכיר.
2. הגשת הצהרת הון, הגשת דיווח שנתי למס הכנסה בעוד אתם לא בעצם העצמאיים שאמורים להתמודד אל מול רשויות המס, אתם הייתם ותיוותרו השכירים בכל הסיפור הנ"ל.
3. חישובים והתחשבנויות מול ביטוח לאומי, תיאומי מס למקבלים תלוש במקומות נוספים, יכולותיו של נותן השירות במקרה הנ"ל- לצורך העניין שירותי חשבונית לשכיר, הוא להעניק לכם את כל השקט הנדרש, בעוד הוא עמל עבורכם ואתם שועטים קדימה עם חלומכם האידיאלי והעיקר? שיש מישהו שדואג כי תשנו בשקט.

ניהול חשבוניות מס

חשבונית לשכיר

אנו חיים בעידן מתקדם, אם פעם לא העזנו, זה היה מכיוון שלא היה בנו את האומץ לעמוד אל מול שלטונות המס. אנשים לא העזו לפתוח עסקים ולהצליח עם הקדמה על מנת שלא להתמודד אל מול בעיות כאלה ואחרות. אם אדם היה שכיר, הוא לבטח לא חשב על פתרון של הרחבת הכנסתו באמצעות הוצאת חשבוניות. הנטל של תיאום מס, ניירת מסורבלת, תשלומים מדויקים למוסד לביטוח הלאומי וכל השאר, הותירו בו פחד ולכן הוא  החליט לוותר. כל זה התרחש , עד כניסתה של ההצלחה, חשבונית לשכיר, הכול תחת קורת גג אחת.

חשבונית לשכיר, תמו ימי העבדות

אם פעם הייתם משועבדים לבוס שלכם, היום אתם יכולים להיות משועבדים אך ורק לעצמכם. האם חששתם מהרגע האמיתי שבו תהפכו משכירים לעצמאיים? חשבונית לשכיר הינה הפתרון האולטימטיבי עבורכם. אם הסיבה שלא בחרתם בעיסוק עצמאי טמונה בסרבול התשלום, אנו מבינים אתכם בהחלט. לשם כך אנחנו נסייע לכם בהבנת העניין ובגילוי העצמאות שלה חפצתם כל ימי חייכם. חשבונית לשכיר הינו שירות הגובה המטפל בכל ענייני הכספים אל מול העסקים איתם אתם עובדים. בסופו של החודש אתם בעצם מקבלים תלוש שכר מגולם ומושלם. בנוסף, חשבונית לשכיר גובה מכם רק על פי מה שהרווחתם, שלא בדומה לרואה החשבון, שם אתם חייבים לשלם לו סכום קבוע כמדי חודש, בעוד אותו לא ממש מעניין מה גובה הכנסותיכם החודשית. חשבונית לשכיר מסייעת לכם להשיג את כל זכויותיכם ובמידה ואתם עוברים את תקרת המס ,שהרי תהיו זכאים גם להטבות כאלה ואחרות. אז למה אתם מחכים? הגיע הזמן לפרוש כנפיים ולהפוך עצמאיים.

מישהו מטפל בך

אם פעם כל כך חששתם  לפתוח עסק משלך בגלל כל ענייני הבירוקרטיה, שהרי היום יש לנו את הפתרון עבורך. אצלנו באתר תוכל למצוא מידע, טיפים, רעיונות ואף סיוע מלא בשינוי דרכך בחיים העצמאים. כל שעלייך לעשות,הוא להשאיר את הפרטים שלך בטופס המצורף ואחד מאיתנו ישמח לסייע לך בכל שאלה או בקשה הקשורה בתחום. המקצוענים שלנו ממתינים אך ורק לכם.

מס הכנסה, הוצאת חשבונית ומה שביניהם

התנהלות פיננסית עצמאית גורמת לבעל העסק להרגיש כאדון השולט באופן מוחלט בגורלו. אבל כשמדובר בהכנסות,  אז מגיע כאב ראש שכל עצמאי נאלץ להתמודד אתו. לעצמאים המרוויחים סכומי כסף גדולים  יש את הפריבילגיה  להעסיק רואה חשבון המטפל בכל נושא המע"מ ומס ההכנסה. לעצמאי המרוויח סכומים צנועים יותר, אין ברירה מלבד להתמודד עם הכאוס הפיננסי בעצמו.

הפקת חשבונית

מי שעובד באופן עצמאי חייב להוציא חשבונית, לתאם מס במקרה ויש לו הכנסה נוספת ובקיצור לדווח על כל שקל לרשות המיסים. אחרת הוא יחשב למעלים מס ואז הוא עלול להסתבך עם החוק ואפילו לשבת כמה שנים בכלא. למשל מורים פרטיים חייבים להוציא חשבונית לאחר כל שיעור פרטי. כל מי שנותן שירות כלשהו בעבור תשלום, גם אם הוא מרוויח סכומים שבעבורם לא גובים מס, עליו להוציא בכל זאת חשבונית.

שירות חשבונית לשכיר – הדרך הנוחה ביותר

נכון. הפקת חשבונית היא טרחה מעצבנת ומאלצת את העובד לרכוש פנקס חשבוניות כל חודש, אבל קיימת אופציה אשר יכולה להקל עליו במידה משמעותית. האופציה היא פניה לרואה חשבון אשר יפיק חשבונית לשכיר. במילים אחרות תלוש משכורת אליו תתנקז כל הבירוקרטיה, ואז העצמאי לא יצטרך להוציא חשבונית כי מס ההכנסה, אם כמובן יש צורך לשלמו, ישולם בדיוק כמו שמשלם אותו השכיר הרגיל. תגידו שלום לכאב ראש ונסו את שירות זה.

אז מה שירות הזה מאפשר?

כאשר משתמשים בשירות חשבונית לשכיר, אין כל צורך ללכת למס הכנסה ולפתוח תיק. הרי מי אוהב לשבת שעות על גבי שעות במשרדים, להמתין לתור רק כדי לגלות אחר כך שהוא לא הביא את כל הניירת הדרושה ועליו לחזור לפעם נוספת למשרדים. כדי לבצע תיאום מס כראוי.  אם אתם מקבלים עבודות מזדמנות, כלומר עובדים מספר קטן של פעמים בשנה, גם אז שירות זה יכול להקל עליכם מאוד.

פרילנסר

לפעמים החיים מנהלים כמו מרוץ עכברים. אנשים רצים אחרי המשכורת הבאה, אחרי הקידום הבא בתפקיד ולא מבינים שמבחוץ הם נראים כמו עכברים במלכודת. יש כאלה שמעדיפים לעבוד בצורה אחרת. הם פותחים עסק משל עצמם ונותנים את רוב העבודה לעובדים. אחרים פשוט לא סובלים להיות כפופים כל הזמן תחת מעסיק אחד ולכן הם עושים עבודות פרילנס. מצד אחד זה נוח, מצד שני קשה מאוד לגמור את החודש כפרילנסר כי הוא  לא מקבל משכורת אלא מקבל שכר פר העבודה אותה יש לבצע.

איפה אפשר למצוא פרילנסרים?

רוב הפרילנסרים מועסקים היום בתחום התקשורת: עיתונות, שיווק ופרסום. למשל רוב הכתבות שאתם קוראים בעיתונים נכתבו ע"י פרילנסרים. הכתב קיבל תשלום בעבור כתבה. חלק מהפרילנסרים מצליחים להתפרנס יפה כי הם מפרסמים כתבות רבות מידי חודש בעיתון וגם כי במקביל יש להם פרנסה נוספת. אחרים מפרסמים כתבות בודדות כך שהם כנראה נאלצים להיות שכירים במקומות אחרים.

אופן העבודה

כאמור, הפרילנסרים מקבלים תשלום פר עבודה. חלק מהם חתומים על חוזה עם גוף כלשהו, אחרים סיכמו את תנאי העבודה בעל פה. חלק מהעובדים מחויבים למקום עבודה אחד. אחרים חופשיים לעבוד כפרילנסרים אצל כמה מעסיקים שרק ירצו. רוב הפרינסלרים עובדים מהבית. חלקם מגיעים לבצע את העבודה בבית העסק.

הוצאת חשבונית לשכיר

הפרילנסרים צריכים להתמודד עם בעיה בירוקרטית בכל אשר נוגע למיסים. הפקת חשבונית אינה צריכה להיות פעולה הכרכית. הפרילנסר יכול להעביר את התשלום לחברה אשר מספקת שירות חשבונית לשכיר. כלומר במהלך שירות זה הוא יקבל תלוש משכורת והפרילנסר ישלם כמה אחוזים בודדים תמורת השירות. הוצאת חשבונית דרך חברת עוסק שכיר תקל עליכם במידה רבה.

תיאום מס ללא הטירחה

חשבונית לשכיר הינו שירות אידיאלי לשכיר אשר מחזיק בנוסף למשרתו הקבועה והמשכורת ממנה,  זהו שירות אידיאלי לבעל שני הכובעים הללו, או לעצמאי שאינו מעוניין בכול הטרחה והמחויבות שנובעת ממעמד העצמאי, טרחיה מול רשויות המס, ושירותים נוספים כמו רואה חשבון, יועץ מס וכדומה נוספים. אך ישנה בעיה בהחזקת שני הכובעים- גם כשכיר וגם כעצמאי, המס על השתכרות עצמאי בנוסף להיותו שכיר יכול להגיע ל 46% מרווחיו כעצמאי, מצב זה מביא רבים להסתפק בהשתכרותם כשכירים ולוותר כליל על אפשרות הפרנסה הנוספת, אך יש דרך נוספת אשר משיבה את הרלוונטיות של השתכרות כפולה גם כעצמאי וגם כשכיר לרלוונטיות שלה.

תיאום מס לצימצום המס על ההשתכרות השנייה

ניתן לבצע תיאום מס במס הכנסה ולבקש ניכוי מס בשיעור נמוך יותר מהשיעור המרבי של 46%, ישנם אף קריטריונים ידועים שמי שעומד בהם זכאי להנחה משמעותית בשיעורי המס, כדאי לבדוק האם אתם עומדים בהם, בקצרה ובאופן לא מקיף, הזכאים להפחתת בשיעור המס הם העומדים בקריטריונים-  נכים, עיוורים קרובי משפחה של קטין נטול יכולת, תורמים למוסדות ציבור, משפחות חד הוריות חסרי הכנסה בחלק משנת המס, משתתפים בכלכלת ילדיהם, משלמי מזונות הנשואים בשנית, תושבי קבע בישוב הזכאי להטבות, מסיימי לימודים לתואר אקדמי, חיילים משוחררים,  תושבים חוזרים, בני/ות זוג של בעלי הכנסה שנתית נמוכה, כדאי לבדוק את הרשימה המלאה.

שירות חשבונית לשכיר ותרומתו להקלת המצב

שירות  הוצאת חשבונית לשכיר מייתר את הצורך בפתיחת תיק אצל רשויות המס השונות, ביטוח לאומי וכו", בעזרת חשבונית שהשירות מנפיק ניתן להציג חשבונית תקפה ומוכרת ללא פתיחת תיק. והיה ואתם עומדים בקריטריונים להקלת מס בהשתכרות השניה, שירות  הפקת חשבונית לשכיר  יכול לבצע עבורכם את חישובי תיאום המס, בעזרת תלוש העבודה האחרון שתצטרכו לספק עם מספר רשיון הנהיגה שלכם, לאחר מכן מבצע עבורכם השירות את חישובי המס הרלוונטים, ואילו אתם צריכים ללכת לסניף מס ההכנסה שלכם מצויידים במספר תיק הניכויים שלכם, ולבצע שם עם הנתונים שסופקו בידכם את תיאום המס. שירות חשבונית לשכיר הינו דרך מצוינת למקסם את ריווחי המשכורת השניה ולהשאיר בידכם יותר ממנה לצרכים שלכם.